Radiologen

Frans Timmer

Frans Timmer is werkzaam als topsportradioloog binnen het RCT (Radiologisch Centrum voor Topsport) op de locatie Ziekenhuis Gelderse Vallei. Hij heeft samen met Bas Maresch heeft het RCT opgericht in 2007. Dit initiatief is van zijn kant ingegeven door aan de ene kant een grote passie voor de MRI van het musculoskeletale systeem, en aan de andere kant door het inzicht dat het bestaande systeem van radiologische diagnostiek geen recht kan doen aan het op adequate wijze in kaart brengen van blessures bij topsporters. Dit veelal door tijdgebrek om binnen reguliere scan programma’s het naadje van de kous te weten te komen en vaak onvoldoende logistieke stroomlijning om de exacte klachten, het klinisch beeld en de specifieke vraag van een (top)sportarts op waarde te kunnen schatten en om te zetten naar een “tailor made” radiologisch onderzoek. Binnen het RCT zijn juist deze twee facetten wél mogelijk gemaakt en op zeer goede wijze geborgd. Het resultaat  is optimaal klinisch overleg tussen (top)sportarts, radioloog, de topsporter en in sommige gevallen ook met de trainer/coach van de betreffende topsporter. Deze werkwijze is ook van groot nut gebleken tijdens de verschillende grote toernooien waar het RCT de Second Opinions heeft verzorgd .

Deel deze pagina: